Palaba a.s. - Nabídka služeb


Nabídka služeb

A/ Pronájem nebytových prostor v Komerční zóně Slaný (Kladno)

 • Výrobní prostory
 • Skladové prostory (temperované, netemperované)
 • Kancelářské prostory
 • Venkovní zpevněné či nezpevněné plochy

Komerční zóna se nachází ve Slaném (Středočeský kraj) ve vzdálenosti cca 20 km od mezinárodního letiště Ruzyně, při silniční komunikaci č. 7  - Chomutov – Louny -  Slaný - Praha a při železniční trati ČD č. 110 Most – Slaný –
Kralupy n. Vlt. – Praha.
Rozkládá se na pozemku o rozloze 7,1 ha a je nepřetržitě střežena bezpečnostní agenturou. Inženýrské sítě jsou komplexně zajištěny. Komerční zóna je přístupná i pro těžká nákladní vozidla a v případě potřeby je možno zprovoznit přilehlou vlečku ČD. V blízkosti se nachází rovněž stanice ČSAD a ČD.
Komerční zóna je vzhledem k technickému i profesnímu vybavení schopna uspokojit i  nejnáročnější zákazníky. Nájemcům jsou poskytovány komplexní služby dle jejich individuálních požadavků.  Je možno využít i doplňující služby - např. manipulační techniku, dopravu, likvidaci odpadu, pronájem kontejnerů na odpad, archivní a spisové služby a rovněž i ekonomické a finanční poradenství.
Nově jsou nabízeny krátkodobé pronájmy pro přechodné uskladnění movitých věcí

 • Dočasné uskladnění movitých věcí, které jsou předmětem dědického či exekutorského řízení
 • Manipulace a odvoz movitých věcí potřebnou manipulační technikou
 • Možnost zajištění oceňovacích služeb.

Informace a kontakty:
Výše ceny pronájmu souvisí s velikostí pronajatých ploch a dobou pronájmu. Na dodávky médií jsou uzavírány samostatné smlouvy.
S případnými dotazy, či žádostí o prohlídku objektů se obracejte na:
PALABA a. s., Jan Vitín, Netovická 875, 274 44 Slaný,
tel.: 603 225 920, 312 571 227, fax: 312 522 117,
e-mail: palaba (zavináč) palaba.cz, vitin (zavináč) palaba.cz

B/ Ekonomické služby

 • Zpracování podnikatelského plánu (rozvaha, výsledovka, CF) pro jednání s peněžními  ústavy, pro potřeby strategického rozhodování apod.
 • Ekonomické poradenství (návratnost  investic, volba způsobu financování, ekonomické výpočty a matematika)
 • Vedení účetnictví

Účetní program POHODA

Kontakty:
PALABA a.s., Ing. Božena Dudová, Netovická 875, 274 44 Slaný, tel.: 312 571 109, fax: 312 522 117,
e-mail: palaba (zavináč) palaba.cz, dudova (zavináč) palaba.cz

C/ Archivní a spisové služby 
 PALABA a. s. ve svém areálu KZS (Komerční zóna Slaný) zahájila v listopadu 2003 provoz komerční spisovny.
Spisovna je provozována na základě povolení Státního oblastního archivu v Praze. Pracovníci spisovny jsou odborně vyškoleni.
Prostory spisovny splňují požadavky pro uložení písemností (teplota, vlhkost, bezprašnost, protipožární opatření apod.). Budova, ve které je spisovna umístěna,  má odpovídající pojištění a nachází se v areálu, který je oplocen a nepřetržitě střežen profesionální bezpečností agenturou.
Písemnosti se archivují a ukládají ve smyslu zákona o archivnictví  č. 499/2004 Sb. v platném znění a prováděcích vyhlášek po předepsanou dobu.
 Nabízíme veškeré činnosti v oblasti péče o archivní a spisový materiál, a to od poradenství až k fyzickému  převzetí, uložení a zpracování materiálů:

 • poradenská činnost
 • převzetí a doprava spisového materiálu
 • roztřídění písemností dle kategorií (A, S) a zákonné délky skladování
 • počítačová evidence písemností
 • uskladnění písemností typu „S“
 • vypracování skartačního plánu
 • předání archiválií státnímu archivu
 • vyhledávání informací z uložených dat
 • zpracování každoročních skartačních návrhů
 • zajištění skartace po uplynutí zákonných lhůt
 • průběžné ukládání spisového materiálu

 Zpracováváme spisový materiál živých i likvidovaných společností.
 Ceny za poskytované služby:
Platnost od 1. 8. 2010


Položka

Cena (bez DPH)

*/

Vytřídění písemností (podle druhu, původu, doby vzniku), vypracování seznamu písemností pro skartaci a uložení, převzetí písemností

180,- Kč / hod / os.

 

Vytvoření počítačové evidence převzatých písemností, skartačních plánů, návrhů na skartace (skartačních protokolů)

180,- Kč / hod / os.

 

Ostatní administrativní práce - vyhledávková služba, pořizování opisů, fotokopií apod., korespondence s Oblastním archivem (OA)

180,- Kč / hod / os.

 

Přeprava písemností (např. od ukladatele, na OA, ke skartaci)

12,-  až 15,- Kč / km dle použitého dopravního prostředku

 

Manipulace  s písemnostmi (nakládka, vykládka)

150,- Kč / hod / os.

 

Poštovné

dle skutečnosti

 

Fotokopie, scanování A4

4,- Kč / 1 str.

 

Archivní a kancelářský materiál - krabice, spony, papíry apod.

dle skutečnosti

 

Skartace písemností ukladatelem

indiv.

 

Skartace písemností externím dodavatelem

dle skutečnosti

 

Uložení písemností

0,80 - 1,10 Kč / bm / den

**/

*/ k ceně služby bude připočítávána DPH dle aktuální platné sazby uvedené v zákoně o DPH
**/ 1 bm = cca 10 šanonů

Kontakty:
PALABA a.s., Ing. Božena Dudová, Netovická 875, 274 44 Slaný, tel.: 312 571 109, fax: 312 522 117,
e-mail: palaba (zavináč) palaba.cz, dudova (zavináč) palaba.cz

 


Mail: palaba (zavináč) palaba.cz | Tel: 312 571 142 © 2007-2015 informatik